Documentele puse la dispoziţia contribuabililor prin SPV sunt valabile fară semnătură şi ştampilă

0

Toate documentele puse la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (exemplu adeverinţă de venit, certificat fiscal e.t.c.) sunt înscrisuri cărora li s-a incorporat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii 455/2001, republicată şi al Regulamentului (UE) nr. 910/2014 nefiind necesară prezentarea la organul fiscal pentru semnătură sau stampilă. Instituţia publică, autoritatea publică sau orice altă persoană căreia persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fară personalitate juridică îi prezintă documente comunicate prin SPV poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora astfel:

  • de pe site-ul ANAF categoria Servicii Online –Verificare documente electronice eliberate prin SPV (poziţia 5) –verificare documente electronice, utilizând numărul de înregistrare al documentului şi codul de identificare fiscală sau
  • prin aplicaţia pusă gratuit la dispoziţie de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe pagina de internet proprie.

Înscrisul în formă electronică căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat  este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată, având acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au înscris şi între cei care le reprezintă drepturile. Reamintim că scopul creerii serviciul “Spaţiul Privat Virtual” a fost îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor şi reducerea birocraţiei. (Compartiment comunicare, AJFP Vrancea)