Consiliul Județean Vrancea angajează ingineri

0

Consiliul Județean Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Dimitrie Cantemir nr.1, organizează concurs în data de 07 decembrie 2017, ora 10:00 (proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
1. Inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice și monitorizarea contractelor din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice;
Condiţii de participare:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.
2. Inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice și monitorizarea contractelor din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice;
Condiţii de participare:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

La ora 13:00 (proba scrisă), pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
3. Inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii de participare:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.
4. Inspector clasa I gradul profesional superior la Biroul județean de transport persoane din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii de participare:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul fundamental științe inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.
5. Inspector clasa I debutant la Compartimentul disciplina în amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Direcției arhitect șef și administrarea patrimoniului. Condiţii de participare:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură, urbanism.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei, la Serviciul resurse umane şi informatizare, camera 203, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (respectiv până pe 26 noiembrie).