Concursurile la Primăria Focșani se țin lanț

0

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:
1 – Consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul juridic – contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – Științe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
2 – Inspector clasa I gradul profesional superior la Biroul relații publice din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ramura de știință – Științe juridice sau Ramura de știință – Științe economice sau Ramura de știință – Științe administrative specializarea Administrație publică;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
Concursurile/examenele se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani. Data organizării concursurilor/examenelor este de 27 noiembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă, data și ora interviurilor vor fi comunicate ulterior. În cadrul concursurilor/examenelor se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC – nivel mediu în data de 27 noiembrie 2017, ora 9.00.
Bibliografiile şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info. Dosarele de înscriere la concursuri/examene se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare – telefon 0237/213416.