Concurs pentru șef serviciu la Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară

0

Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță scoaterea la concurs a postului vacant de şef serviciu la Serviciul integrare socială, informare şi consiliere din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice, pe perioadă nedeterminată, sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice, asistenţă socială sau psihologie;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 14 noiembrie 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
– 14 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP până pe data de 2 noiembrie.