Când se achită contribuțiile la veniturile din activitățile agricole

0

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza de norme de venit au termen de plată pentru cea de a doua rată din impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări de sănătate,  vineri, 15 decembrie 2017.

Impozitul pe veniturile din activităţi  agricole cât şi contribuţia de asigurări de sănătate sunt stabilite prin decizie de impunere emisă de organul fiscal de domiciliu, comunicată contribuabililor potrivit prevederilor Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Deciziile emise de organele fiscale au la baza declaraţiile 221, depuse de contribuabili  ce au avut termen de depunere  25 mai 2017.

Impozitul pe veniturile din activităţi agricole poate fi achitat atât la trezoreriile unde îşi au domiciliul contribuabilii cât şi la unităţile administrativ teritoriale cu care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea are încheiate protocoale valabile.

Lista cu unităţile administrativ teritoriale cu protocoale valabile poate fi consultată la adresa: http://www.prefecturavrancea.ro/prefecturavrancea/userfiles/file/2015/protocoale/11_02_2015.pdf

Sursa: Compartimentul comunicare al AJFP Vrancea