Call center, la Finanțe, pentru contribuabilii vrânceni

0
207

Contribuabilii vrânceni vor primi asistență și îndrumare telefonică, începând cu 01.07.2021, doar prin intermediul serviciului Call-center, la numărul unic de telefon 031 403 91 60. Prin intermediul acestui număr de telefon, contribuabilii au posibilitatea de a obține telefonic, informații generale în domeniul fiscal precum și informații cu privire la aspecte în domeniul Tehnologiei Informației (IT).

Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă în domeniul fiscal, contribuabilii vor selecta tasta 1 sau tasta 2, în funcție de categoria de contribuabili din care fac parte (fizică sau juridică). Agenții Call-center oferă contribuabililor informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale. Informațiile oferite contribuabililor prin intermediul Call-center-ului se referă la impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În cazul în care, în timpul convorbirii telefonice, se constată că problematica fiscală solicitată prezintă un grad ridicat de complexitate şi dificultate, agenții Call-center pot îndruma contribuabilii către celelalte modalităţi de acordare a asistenţei:

  • prin e-mail (prin intermediul formularului de asistență de pe site-ul Agenției la următorul link: https://www.anaf.ro/arondare/);
  • în scris;
  • sau la sediul organului fiscal.

Începând cu aceeași dată, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea va închide numărul de telefon 0237/620609 destinat asistenţei telefonice oferită contribuabililor. Menţionăm că unităţile subordonate Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea, respectiv Serviciul Fiscal Municipal Adjud şi Serviciul Fiscal orăşenesc Panciu vor asigura în continuare acordarea de asistenţă telefonică contribuabililor prin numere proprii de telefon.                                                                                                                            (Compartiment de comunicare, AJFP Vrancea)