Angajări la Jandarmeria Vrancea

0

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea scoate la concurs, prin încadrare directă, cu îndeplinirea condiţiilor legale, criteriilor specifice şi cerinţelor pentru ocupare, postul de subofiţer administrativ principal la Financiar şi postul de ofiţer specialist II la Serviciul Logistic – Administrare patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului. Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele cerinţe pentru ocuparea postului vacant:

– pentru postul de subofiţer administrativ principal la Financiar:

 • pregătire de bază: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • pregătire de specialitate: curs de perfecţionare/specializare cu diplomă/certificat de calificare în domeniul ocupaţional contabil sau pregătire de bază în specialitatea economică sau studii din învăţământul superior în ramura ştiinţe economice atestate prin diplomă sau alte acte de studii;
 • să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel „secret” (se obţine după numirea în funcţie; neacordarea acesteia atrage eliberarea din funcţie, de drept);
 • să fie declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop.

– pentru postul de ofiţer specialist II la Serviciul Logistic – Administrare patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului:

 • pregătire de bază: studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în unul din domeniile de licenţă cuprinse în domeniul de studii inginerie civilă şi instalaţii;
 • să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel „secret” (se obţine după numirea în funcţie; neacordarea acesteia atrage eliberarea din funcţie, de drept);
 • să fie declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop.

Personalul care solicită înscrierea la concurs va depune cererea de înscriere la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea, Str. Republicii, nr. 14, mun. Focşani, jud. Vrancea, personal ori prin poşta electronică la adresa [email protected] sau prin fax la nr. 0237.215303, până la data de 10.01.2018, ora 15.00. Concursul se va desfăşura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea, Str. Republicii, nr. 14, mun. Focşani, jud. Vrancea şi va avea loc în data de 02.03.2018, începând cu ora 13.00, iar proba de concurs constă într-un test scris tip grilă, care se înregistrează audio şi video. Graficul de desfăşurare a concursului:

 • Depunerea cererii de participare: până în data de 10.01.2018, ora 15.00;
 • Depunerea dosarului de recrutare: până în data de 31.01.2018, ora 15.00;
 • Verificarea dosarelor de recrutare şi afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs: 16.02.2018;
 • Desfăşurarea concursului: 02.03.2018, începând cu ora 13.00;
 • Afişarea grilei de corectare: 02.03.2018, după susţinerea testului grilă;
 • Perioada limită de depunere a contestaţiilor: în termen de 24 ore de la afişare;
 • Afişarea rezultatelor eventualelor contestaţii şi a rezultatele finale ale concursului: 06.03.2018.                    Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea, telefon 0237.215303, interior 24535 sau 24407, luni-vineri, între orele 08.00-14.00. Anunţul, cuprinzând tematica, bibliografia, condiţiile şi criteriile pentru încadrare  precum şi documentele pe care trebuie să le conţină dosrul de recrutare,  este publicat pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea, accesând linkul http://www.jandarmeriavrancea.ro/aangajari.html  şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de 28.12.2017. (comunicat IJJ Vrancea)