ANFP organizează concurs pentru ocuparea a două posturi importante din Primăria Odobești

0

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două funcţii publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Odobești:: una de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul audit intern, și una de şef birou – Biroul dezvoltare urbană.

1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de auditor sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

2. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de șef birou sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, arhitectură sau urbanism;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la aceste concursuri se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.