ANAF: campanie de informare, prin SPV, referitoare la utilizarea caselor de marcat electronice

0
228

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, desfăşoară, în Spaţiul Privat Virtual, o nouă campanie de informare a contribuabililor, pentru stimularea acestora de a se dota cu case de marcat electronice şi pentru îndeplinirea voluntară a obligaţiilor fiscale. Prin SPV sunt transmise scrisori informative, către patru categorii de contribuabili, în funcţie de situaţia în care aceştia se regăsesc, conform evidenţelor instituţiei:
– celor care au declarat numărul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate, prin Formularul 394 – Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, însă nu figurează înscrişi în evidenţele ANAF şi cu Cererea de atribuire a numărului de ordine din registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti sau a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a ANAF;
– celor care figurează în evidenţele ANAF înregistraţi cu Cerere de atribuire a numărului de ordine din registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti sau a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a ANAF, însă aparatul/aparatele nu figurează ca fiind instalat/e;
– celor care, potrivit prevederilor art.1, alin (1), din OUG nr. 28/1999 au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3, alin (2) din aceeaşi ordonanţă, şi care nu şi-au îndeplinit această obligaţie;
– celor care figurează înscrişi în evidenţele ANAF cu aparat/e de marcat electronice fiscale însă nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind transmiterea datelor fiscale către ANAF.
Totodată, amintim că ANAF a demarat, începând din 1 august a.c., o amplă acţiune de control în vederea combaterii evaziunii fiscale şi pentru creşterea conformării la declarare a obligaţiilor fiscale la bugetul de stat. Controalele vor conduce la identificarea în timp real a erorilor, care, dacă sunt remediate în timp util, vor determina plata unor obligaţii fiscale accesorii mai mici, în comparaţie cu cele rezultate în urma unei inspecţii fiscale generale. Contribuabilii vor avea posibilitatea de a-şi corecta declaraţiile şi de a se conforma la plata obligaţiilor, potrivit legii. De asemenea, în cadrul acţiunii, inspectorii antifraudă vor verifica inclusiv modul în care contribuabilii respectă obligaţia legală privind dotarea şi utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic. ( comunicat ANAF)