AFIR: S-au terminat banii pentru Submăsura 6.2 – granturile de 50.000 sau 70.000 euro pentru afaceri la sate

0
25

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat că s-au epuizat, în intervalul 28 iulie – 3 august, fondurile alocate sesiunii 2016 pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale – Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”. Pentru cei care doresc să îşi diversifice activitatea economică rămâne în continuare deschisă Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, care oferă până la 200.000 euro pentru afaceri la sate cu o cofinanţare între 10% și 30%, în funcţie de tipul de activitate.

Submăsura 6.2 oferă 50.000 sau 70.000 de euro, fară contribuţie proprie, fermierilor și IMM-urilor care vor să-și diversifice activitatea economică prin activități ca fabricarea produselor textile, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; producție de combustibil din biomasă, fabricare de peleți, industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii), servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement, servicii medicale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.

Fondurile disponibile în 2016 pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale au fost solicitate integral
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă că fondurile nerambursabile alocate prin submăsura 6.2 pentru investiții în activități neagricole, aferente sesiunii anuale 2016, respectiv 73 de milioane de euro, au fost epuizate ca urmare a solicitărilor de finanțare primite on-line prin portalul AFIR (www.afir.info).
De la deschiderea sesiunii în data de 28 iulie 2016 pentru submăsura (sM) 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”, au fost depuse pentru finanţare prin această submăsură 2.396 proiecte de investiții în activități neagricole, în valoare de 146,04 milioane de euro.
Precizăm că AFIR a primit solicitări de finanțare în limita plafonului de depunere a proiectelor, care a fost de 200% faţă de suma alocată pe sesiune, respectiv 146 de milioane de euro.
Astfel, după evaluarea de către experții AFIR a tuturor proiectelor depuse, vor fi selectate pentru finanțare în limita alocării disponibile pentru sM 6.2 în 2016 (73 milioane de euro) în funcție de punctajul obținut la criteriile de selecție de către fiecare proiect în parte, în ordine descrescătoare. În cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului și aceeași prioritate, departajarea acestora se va face în ordinea descrescătoare a procentului propus în Planul de afaceri pentru producția comercializată/ serviciile prestate. (AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă)
Sursa: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Citeste si:
Fonduri până la 200.000 euro pentru afaceri la sate; cofinanţare între 10% și 30%
Fonduri pentru afacerile mici din mediul rural – 50.000 sau 70.000 euro, fără cofinanţare