NEWS ALERT

FOTO Ce mai vinde fiscul la licitație

master
13:56, 18 mai 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea  organizează la sediu din Focşani, B-dul Independenţei nr. 24 în data de 23 mai 2017 ora 1100 licitaţie publică pentru vânzarea de  bunuri mobile şi imobile proprietate a debitorilor.

Printre bunurile scoase la licitaţie se află:

 • Autoutilitară Scania an fabricaţie 1999 la preţul de pornire a licitaţiei de 21.872 lei (preţ redus cu 50%);
 • Remorcă Schwartzmuller an fabricaţie 1997 la preţul de pornire a licitaţiei de 10.785 lei (preţ redus cu 50%);
 • Tractor rutier la preţul de pornire a licitaţiei de 11.603 lei;
 • Remorcă cu platformă rabatabilă la preţul de pornire a licitaţiei de 648 lei ;
 • Autoturism Skoda Octavia an fabricaţie 2007 la preţul de pornire a licitaţiei de 20.884 lei;
 • Chioşc metalic la preţul de pornire a licitaţiei de 4.951 lei

Lista completă a bunurilor scoase la licitaţie se află afişată la sediul AJFP Vrancea, la sediul Primăriei municipiului Focşani şi la primăriile locale în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, respectiv 22 mai 2017 următoarele documente:

 1. a) oferta de cumpărare;
 2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie; Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
 3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
 5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
 8. h) cererea de înscriere privind bunurile pentru care participă la licitaţie;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care se certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

      Licitaţia începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior celui prevăzut mai sus, iar în caz contrar începe de la acest din urmă preţ.

Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preţ, dar nu mai puţin decât preţul de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitaţie, comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puţin preţul de pornire a licitaţiei.

            După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să plătească preţul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la unitatea Trezoreriei Statului, sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării (cont RO96TREZ6915067XXX002587, cod fiscal 8031738).

            Relaţii suplimentare privind bunurile scoase la licitaţie pot fi obţinute la următoarele telefoane: 0237/236.600 interior 123, 0721.595.249 şi 0723.979.416.

Compartiment comunicare

Citeste si: