Val de angajări și la Serviciul Creșe din Focșani

0
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (prin Hotărârea 1027/2014) Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 19.06.2017, două posturi de execuție de educator puericultor debutant și trei posturi de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată. Dosarele de concurs se vor depune la sediul S.P.C. Focșani până pe data de 04.07.2017 ora 15.00. Informații suplimentare la sediul S.P.C. Focșani, telefon 0337/401635.

Condiții specifice

Condiții specifice pentru postul de educator puericultor debutant: 
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ absolvent de liceu pedagogic, specializarea educator puericultor sau atestat de educator puericultor obținut prin absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul Educației Naționale.
Condiții specifice pentru postul de infirmieră:
– studii generale/medii ;
– vechime – minim 6 luni;

– curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare.
Concursul va consta în:

Probe de concurs:
a) selecție dosare, pe data de 05.07.2017;
b) proba scrisă, la sediul instituției, pe data de 10.07.2017 ora 10.00; 
c) interviul, la sediul instituției, pe data de 13.07.2017, ora 10.00.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte din 100. (comunicat Primăria Focșani)