Tichete de grădiniţă pentru 200 de copii din Odobeşti

0

Primăria oraşului Odobeşti va acorda tichete sociale unui număr de 200 de preşcolari care nu au fost înscrişi la grădiniţă din cauza condiţiilor precare de trai. Astfel, fiecare copil va primi lunar, în perioada septembrie – iunie a fiecărui an şcolar, câte 50 de lei, stimulent educaţional acordat în baza Legii nr. 248/2015 privind accesul la educaţie a copiilor provenind din familii devaforizate. Tichetele sociale se acordă doar copiilor cu vârste curprinse între 3 şi 6 ani, provenind din familii care au venituri mici, respectiv mai puţin de 284 de lei pentru fiecare membru. Odată înscrişi, copiii trebuie să frecventeze regulat grădiniţa, cu excepţia absenţelor motivate.

Părinţii sunt aşteptaţi să depună dosarele, însoţite de o cerere şi o declaraţie pe proprie răspundere, la Biroul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Odobeşti, urmând ca stimulentul să se acorde începând cu luna în care preșcolarul a îndeplinit criteriile de frecvență. La nivelul judeţului Vrancea, aproximativ  2.800 de copii au fost identificaţi ca fiind eligibili pentru primirea tichetelor de grădiniţă.