Se caută purtător de cuvânt la Poliția Vrancea

0

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea organizează concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I – relații publice (purtător de cuvânt). Doritorii de participare la concurs trebuie să îndeplinească mai multe condiții:                                                                            a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;                                                              b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;                                                                        c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;                                                                              d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale); e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;                                                                        f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv: – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență (echivalentă) într-una din ramurile de  știință: ştiinţe  juridice sau științe ale comunicării                                                                                                          ​sau                                                                                          – studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna), într-una din ramurile de știință: ştiinţe juridice sau științe ale comunicării.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 22 ianuarie. Mai multe detalii găsiți la sediul IPJ Vrancea, din Strada Cezar Bolliac Nr.12, Focșani, sau pe site-ul IPJ Vrancea.