S-a încheiat a doua etapă de înscriere a copiilor la clasa pregătitoare. Ce urmează

0

În județul Vrancea, în prima etapă s-au înscris 2.430 de copiii, dintre care au fost admiși 2.421 în clasa pregătitoare. În cea de-a doua etapă, părinții înscris 101 elevi, printre ei aflându-se și cei 9 ale căror cereri au rămas nesoluționate în prima etapă. În total, la nivelul județului Vrancea, au fost înscriși în clasa pregătitoare 2.522 de copii.

Şcolile au afişat listele finale cu elevii înmatriculați în clasa pregătitoare, după cele două etape de înscriere. În perioada 12 aprilie – 19 aprilie 2019, fiecare inspectorat şcolar va centraliza și soluționa cererile părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. În prima etapă de înscriere au fost admise 149.439 de cereri de înscriere în învățământul primar, ceea ce reprezintă 99,6% din totalul cererilor depuse (150.101). 662 de cereri au fost respinse fie din cauza opţiunilor insuficiente, fie din cauza lipsei de locuri în unităţile de învăţământ dorite.
Potrivit centralizării de la Ministerul Educaţiei, tipologia cererilor depuse în prima etapă (150.101) relevă că 128.718 (85,8%) de cereri au vizat înscrierea copiilor care vor împlini 6 ani până la data de 31 august 2019, inclusiv, iar 21.383 (14,2%) de cereri, copii care vor împlini 6 ani după data de 1 septembrie 2019.
În funcție de opțiuni, 127.752 (85,1%) de cereri au fost admise la prima opțiune (făcută pentru școala de circumscripție). Acestora li se adaugă alte 21.031 (14%) de cereri, admise tot la prima opțiune (făcută, în schimb, pentru altă școală). 656 (0,4%) de cereri au fost admise la a doua opțiune (revenire la școala de circumscripție). Potrivit aceleeaşi surse, 82.815 de cereri provin din mediul urban (55,2%), iar 67.286 de cereri din mediul rural (44,8%). (sursa: Ministerul Educației Naționale)