Recrutare de ofițeri MApN din sursă externă

0

Ai studii universitare civile sau ești student în ultimul an? Ai putea deveni OFIȚER în activitate prin parcurgerea și absolvirea Cursului de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate.
Locurile, perioadele de recrutare și selecție, datele concursurilor de Admitere sunt următoarele:
– Educație fizică – 13 locuri la Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în armată București. Termen limită pentru recrutare: 31.05.2019. Selecția candidaților se va desfășura în perioada 20.05-19.07.2019. Prezentarea candidaților pentru admitere: 31.07.2019, până la ora 09:00.
– 71 de locuri la la Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică ”General Constantin Zaharia” Chitila, pentru specializările:
– Management financiar-contabil – 17 locuri;
– Justiție militară – 11 locuri;
– Construcții – 15 locuri;
– Psihologie – 8 locuri;
– Intendență – 20 de locuri.
Termen limită pentru recrutare: 31.05.2019. Selecția candidaților se va desfășura în perioada 06.05-12.07.2019. Prezentarea candidaților pentru admitere: 22.07.2019, până la ora 09:00.
– Medicină generală – 5 locuri la Institutul Medico-Militar București. Termen limită pentru recrutare: 28.06.2019. Selecția candidaților se va desfășura în perioada 10.06-06.09.2019.
Prezentarea candidaților pentru admitere: 23.09.2019, între orele 08:00-09:30.
– Inginer de sisteme și echipamente informatice și automatizarea conducerii organizațiilor militare – 20 de locuri la Școala de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informațiilor și Apărare Cibernetică Sibiu. Termen limită pentru recrutare: 28.06.2019. Selecția candidaților se va desfășura în perioada 10.06-06.09.2019. Prezentarea candidaților pentru admitere: 22.09.2019, până la ora 20:00.
– Criterii specifice de recrutare:
– vârsta maximă: cel mult 40 de ani împliniți în cursul anului 2019 – pentru ofițerii în rezervă și civili; cel mult 35 de ani la data acordării gradului – pentru subofițerii/maiștrii militari în activitate;
– absolvirea studiilor universitare civile de licență, în domeniile și specializările specificate AICI (sau adeverință că este înmatriculat în ultimul an de studiu);
– maiștrii militari și subofițerii în activitate pot fi licențiați în orice domeniu (cu excepția specialității management financiar-contabil, pentru care trebuie să aibă studii de specialitate), numai DACĂ sunt confirmați sau și-au desfășurat activitatea cel puțin 3 ani în arma pentru care candidează;
– pentru specialitățile militare psihologie și medicină generală este necesară și deținerea atestatului de liberă practică;
– maiștrii militari și subofițerii trebuie să aibă cel puțin 3 ani vechime în serviciu până la data începerii cursului de formare ca ofițer, precum și cel puțin calificativul ”Foarte bun” în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani.
– Probe de selecție aptitudinală:
– psihologice;
– fizice;
– interviu de evaluare finală.
Data planificării fiecărui candidat pentru selecție poate fi stabilită oricând în perioadele menționate mai sus și i se va comunica telefonic, cu aprox. 5 zile înainte.
Calendarul admiterii și probele de concurs pot fi descărcate aici: https://bit.ly/2NIrgSf
Mai multe detalii privind criteriile de recrutare, precum și informații referitoare la probele de selecţie aptitudinală și probele concursului de admitere, vor fi obținute la birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare judeţene/de sector. (sursa: MApN)