Primăria Focșani organizează concurs pentru ocuparea unui post de șef serviciu

0

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de: șef serviciu gradul II – Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. Condiţii de participare la concurs:

  • Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – Știinţe juridice sau în ramura de știință – Științe economice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 13 august 2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației– nivel mediu, proba scrisă în data de 14 august 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației– nivel mediu, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.  

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartiment resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare – telefon 0237/213416, email: calota@focsani.info, secretar concurs doamna Calotă Geta, inspector. (sursa: Primăria Focșani)