Primăria Focșani angajează șef de birou pentru proiectul de Reabilitare a Sistemului de Termoficare

0

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de:
şef birou la Birou proiecte – UMP – Unitate de Management a Proiectului POS Mediu „Reabilitarea sistemului de termoficare etapa 2″ din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – științe economice;
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
– cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul/examenul va avea loc în data de 7 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă și 9 februarie 2017, ora 14.00 – proba interviu, la sediul Primăriei Municipiului Focşani. În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC în data de 7 februarie 2017, ora 9.00.

Bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www.focsani.info.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, camera 103, et. 1, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate – telefon 0237/213416.

Citiți mai multe AICI