Primăria caută un șef la Căminul pentru Persoane Vârstnice

0

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43 organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de conducere vacante, de şef centru al Căminului pentru Persoane Vârstnice Focsani.
Condiţii specifice:
– absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţămantului superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale;
– absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţămantului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa – Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43.
Desfăşurarea concursului:
– 17 octombrie 2017, ora 10,00 – proba scrisă;
– data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Documentele necesare înscrierii la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 09 octombrie 2017 (inclusiv) la Serviciul contabilitate, personal, administrativ din cadrul Directiei de Asistenţă Socială şi Medicină Scolară Focşani, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43.
Relaţii suplimentare la telefon 0337.101055.