Precizări de la ITM cu privire la munca prestată de zilieri

0

La data de 19.04.2019 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 309 OUG nr.26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanța de urgență modifică și completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel potrivit OUG nr. 26/2019 zilierii pot desfăşura pentru un beneficiar exclusiv activităţi necalificate, cu caracter ocazional, și pot fi angajați și în următoarele domenii de activitate:
1. agricultura, vânătoare si servicii anexe – diviziunea 01;
2. silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02;
3. pescuit si acvacultura – diviziunea 03;
4. activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – grupa 823;
5. publicitate – grupa 731;
6. activitati de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001, activitati – suport pentru interpretarea artistica – spectacole – clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004;
7. cresterea si reproductia animalelor semidomestice si a altor animale – clasa 0149;
8. activitati de alimentatie ( catering ) pentru evenimente – diviziunea 5621;
9. activitati de intretinere peisagistica – plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare – clasa 8130;
10. restaurante – clasa 5610;
11. baruri si alte activitati de servire a bauturilor – clasa 5630;
12. activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale – clasa 9140.
Ordonanța de urgență mai stabilește că niciun zilier nu poate lucra pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia celor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol. În cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de părti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata și se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfârsitul săptămânii. Remunerația primita de zilier pentru activitatea prestata este supusa impozitului pe venit.
Un element de noutate prevazut de către ordonanța de urgenta este faptul ca zilierul va avea calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Sarcina calculării, plății şi declarării contribuţiei de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activitatea zilierilor, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, revine beneficiarului de lucrări.
Activitatea desfasurata de zilier nu-i confera calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate, acesta putandu-se asigura optional in sistemul public de sanatate potrivit prevederilor art.180 din Legea nr.275/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Deasemenea, activitatea desfasurata de zilier nu-i confera acestuia calitatea de asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. In situația producerii unui accident de muncă sau în cazul apariției unei boli profesionale, beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.
Ordonanta prevede înființarea Registrului electronic de evidență a zilierilor, la data de 20 decembrie 2019, sistemul informatic urmând să fie achiziționat de către Inspecția Muncii, în condițiile legii. Metodologia de întocmire și transmitere a acestuia, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea lui se stabilesc prin ordin al ministrului Muncii si Justitiei Sociale, în termen de 60 de zile de la înființarea Registrului.
Actul normativ introduce, în același timp, un concediu de odihnă suplimentar anual, plătit, de trei zile, pentru salariatele care urmează o procedură de fertilizare “in vitro”. Cererea pentru acordarea noului tip de concediu va fi însoțită de o scrisoare medicală, eliberată de medicul specialist în condițiile legii. (Eliza Botezatu-Inspector sef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea)