Post vacant, scos la concurs la AJOFM Vrancea

0

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Medierea muncii, consiliere, orientare și formare profesională. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoașterea limbii engleze sau franceze – nivel mediu – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și redactare foarte bune.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 februarie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 05 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vrancea, cu sediul în Focșani, Bd. Unirii nr. 53 A, telefon 0237.224.677; e-mail ajofm.@vn.anofm.ro.