Poliția Locală Focșani face angajări

0

Poliţia Locală a Municipiului Focşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:          1. poliţist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul circulația pe drumurile publice;  2. poliţist local, clasa I, grad profesional superior la Serviciul ordine publică;                            3. poliţist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul ordine publică;                            4. poliţist local, clasa III, grad profesional superior la Serviciul ordine publică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • poliţist local, clasa III, grad profesional asistent (2 posturi):
  • studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni;
  • permis de conducere categoria B;
  • să fie apt din punct de vedere medical;
  • să fie apt psihologic portarma;
  • să aibă o condiţie fizică adecvată funcţiei publice specifice.
 • poliţist local, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă juridic sau administrativ;
  •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • permis de conducere categoria B;
  • să fie apt din punct de vedere medical;
  • să fie apt psihologic portarma;
  • să aibă o condiţie fizică adecvată funcţiei publice specifice.
 • poliţist local, clasa III, grad profesional superior:
  • studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • permis de conducere categoria B;
  • să fie apt din punct de vedere medical;
  • să fie apt psihologic portarma;
  • să aibă o condiţie fizică adecvată funcţiei publice specifice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 decembrie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de verificare a aptitudinilor fizice la sala de atletism de la Colegiul Alexandru loan Cuza, Focşani;
 • 19 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se obţin la Poliţia Locală a Municipiului Focşani, cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă nr. 43, telefon 0237/215.005 interior 17.