Plata obligaţiilor fiscale se va face într-un singur cont

0

Începând cu luna iulie 2018 plata obligaţiilor fiscale se efectuează prin utilizarea unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului. Astfel, obligaţiile fiscale datorate de contribuabili se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia.

Eventualele plăţi efectuate pentru stingerea obligaţiilor fiscale, începând cu data de 1 iulie 2018, în conturile unice  20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” se vor redirecţiona de Trezoreria Statului în contul unic. Atenţionăm contribuabilii că, după data de 30.09.2018, eventualele plăţi efectuate de contribuabili în conturile unice 20.A.47.01.00 şi 55.02 se vor returna plătitorilor.                                      Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale publicat în Monitorul Oficial nr. 545/29.06.2018. (Compartiment comunicare – AJFP Vrancea)