Operatorii economici au ocazia să-și asigure personal calificat din rândul elevilor de la profesională

0

Până la data de 17 noiembrie 2017, firmele vrâncene  au oportunitatea  să solicite  școlarizare pentru calificările profesionale de care au nevoie, prin învățământul dual și învățământul profesional, pentru anul școlar 2018-2019.

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea lansează invitația către operatorii economici din județ interesați de a face propuneri  de calificări, în concordanță cu necesitățile pieței muncii, prin învățământul profesional sau prin învățământul dual, în unități școlare cu învățământ profesional și tehnic. Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional, având ca principală caracteristică formarea competenţelor-cheie și dezvoltarea lor profesională  în contextul pregătirii practice desfășurată la opratorii economici.

În acest sens, operatorii economici interesați vor completa un formular de solicitare , formular ce poate fi găsit la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, sau pe site-ul isjvn.vn.edu.ro, secțiunea noutăți.

Solicitările pot fi transmise :

  • pentru învățământul dual – direct pe e-mail la adresa [email protected] sau prin încărcare pe platforma special dedicată promovării învățământului profesional și tehnic din site-ul alegetidrumul.ro .
  • pentru învățământul profesional vor fi înaintate unităților de învățământ profesional și tehnic, urmând a fi centralizate la nivelulul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, și introduse în propunerile pentru Planul de școlarizare 2018-2019.

Condițiile concrete , conform metodologiilor specifice, în care se desfășoară aceste forme de pregătire profesională (instruire practică pe grupe, la operatori economici de profil, sprijin financiar sub formă de burse profesionale și decontarea cheltuielilor de cazare și transport pentru elevi) oferă șanse  reale pentru o  formare  profesională de calitate a elevilor.

SURSA: Inspectoratul Școlar Vrancea