Odobeşti: Jumătate din bugetul lunii iunie a mers către investiţii în străzi, drumuri, poduri şi locuinţe

0

Execuţia bugetară a lunii iunie pentru Primăria Odobeşti arată că peste 50% din cheltuielile primăriei au mers către capitolele bugetare Dezvoltarea sistemului de locuinte – 880.368,68 lei; Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – 57.564,30 lei; Alimentare cu apa – 11.499,00 lei; Drumuri si poduri – 578.576,81 lei; Strazi – 2.576.904,10 lei. Cheltuielile cu străzile reprezintă peste 30% din totalul cheltuielilor efectuate de Primăria Odobeşti în luna iunie 2016.
odobesti lucrari straziVeniturile totale ale oraşului în luna a şasea au fost de 12.913.496,85 lei, în timp ce cheltuielile au fost de 8.128.082,53 lei.

Venituri
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 73.446,88
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) 1.309.997,35
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 173.449,46
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 214.516,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 449.452,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 291.308,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 63.267,00
Impozit pe terenul din extravilan 312.577,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 13.311,60
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) 3.057.476,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) 21.000,00
Impozit pe spectacole 398,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 181.510,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 82.684,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42.168,50
Alte impozite si taxe 6.061,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 207.447,63
Venituri din prestari de servicii 25.436,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 3.063,00
Taxe extrajudiciare de timbru 30.806,62
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 15.012,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 123.137,71
Taxe speciale 502.021,81
Taxa de reabilitare termica 10.171,00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare 38.688,00
Alte venituri 3.809,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 9.205,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 1.019,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 259.860,00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte 1.121.223,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 561.000,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 1.261.900,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 2.796,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 27.960,00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 2.416.318,29
Total 12.913.496,85

Cheltuieli
Autoritati executive 1.725.480,21
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 113.625,62
Alte servicii publice generale 8.860,74
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 45.269,96
Protectie civila si protectie contra incendiilor 171.141,51
Invatamant secundar superior 102.897,21
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 2.500,00
Servicii de sanatate publica 34.677,75
Sport 4.000,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 584.853,55
Sustinerea cultelor 11.054,91
Asistenta sociala in caz de invaliditate 506.542,00
Ajutor social 20.875,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte 880.368,68
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 57.564,30
Alimentare cu apa 11.499,00
Iluminat public si electrificari 150.360,75
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 29.966,05
Salubritate 157.909,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 274.841,00
Drumuri si poduri 578.576,81
Transport in comun 51.619,13
Strazi 2.576.904,10
Turism 26.695,25

Total: 8.128.082,53

Sursa date: www.transparenta-bugetara.gov.ro

Sursa foto: Facebook

Citeşte şi:
Panciu: cheltuieli de 2,2 milioane de euro în luna iunie
Adjud: 20% din bugetul pe luna iunie, alocat pentru reabilitarea străzilor
Mărăşeşti, oraşul vrâncean cu bugetul cel mai mic în luna iunie