Obligație pentru pirotehnicieni. Ce se întâmplă dacă nu efectuează examenul psihologic

0

Conform prevederilor Hotărârii nr. 536 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mănuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în  activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, articolul 1, Norme Tehnice, articolul 125, anual, pirotehnicienii autorizaţi au obligaţia să efectueze examene psihologice, din care să rezulte dacă aceştia sunt sau nu sunt apţi pentru activitatea pe care o îndeplinesc. Concluzia examenului se transmite de către psihologul care l-a efectuat direct persoanei examinate, care are obligaţia de a o transmite inspectoratului teritorial de muncă, în copie. Examinarea psihologică trebuie efectuată cu 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii ultimei examinări psihologice. Neefectuarea examenului psihologic în termenul prevăzut atrage suspendarea carnetului de pirotehnician până la momentul efectuării examinării, iar în cazul în care examinarea nu este efectuată în următoarele 3 luni, se va proceda la  anularea carnetului. Conform prevederilor Hotărârii nr. 536 din 30 mai 2002, articolul 1, Norme Tehnice, articolul 123, alin. 3, artificierul sau pirotehnicianul căruia i s-a suspendat carnetul are obligaţia să predea acest carnet inspectoratului teritorial de muncă emitent, care îl va înapoia titularului după expirarea perioadei de suspendare. (Sursa: ITM Vrancea)