La sfârșitul lunii mai începe programul „Şcoala Părinţilor”

0

Programul „Şcoala Părinţilor” este iniţiativa Centrului Comunitar Copii cu Dizabilități Focșani, structură aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţǎ Socialǎ şi Protecţia Copilului Vrancea. Programul ce urmează a fi deșfășurat în perioada 31 mai-20 decembrie urmărește reducerea semnificativă a situaţiilor de impas parental şi a dificultăţilor aferente în cadrul relaţiei părinte-copil, în special în situaţiile copiilor cu deviaţii comportamentale cauzate de traversarea perioadei de pubertate, dar şi a copiilor cu dificultăţi de adaptare şcolară sau de altă natură. Ameliorarea relaţiei părinte/părinţi–copii şi oferirea acestora din urmă a unui cadru adecvat pentru autocunoaştere şi autoexprimare.

Ideea acestui proiect pleacă de la faptul că la nivelul Direcţiei pentru Protecţia Copilului apar în mod constant solicitări ale părinţilor pentru a fi sprijiniţi în a face faţă dificultăţilor pe care le întâmpină în relaţia cu proprii copii sau pentru a solicita intervenţia specialiştilor în rezolvarea unor « probleme » pe care le au copiii. S-a constatat că tot mai mulţi părinţi întâmpină dificultăţi în relaţia cu copiii, acest lucru repercutându-se asupra dezvoltării copiilor, asupra adaptării lor şcolare şi a performanţelor. Aceste solicitări şi demersurile făcute de către serviciile în cauză au evidenţiat faptul că orice intervenţie, pentru a avea succes, nu poate fi facută decât cu implicarea directă şi asumată a părinţilor. Familia reprezintă primul cadru educaţional din viaţa copilului şi prezenţa ei constantă în timp în susţinerea copilului, îi asigură statutul de a fi şi cea mai importantă. De aceea, pentru a putea asigura copiilor premise educative valoroase trebuie în primul rând ca familia să poată furniza un model valabil si bun.

Workshopurile planificate în cadrul acestui program vor oferi cadrul unui grup de suport şi de identificare de soluţii. Cu alte cuvinte, părinţii vor primi constant informaţii şi vor beneficia de consiliere permanentă privind  instrumentele de prevenire  şi de soluţionare a diferitelor tipuri de probleme apărute în relaţia copil – părinte. Fiecare copil este unic şi are ritmul său propriu de dezvoltare. La rândul său, fiecare părinte este unic. Părinţii trebuie să înveţe să-şi cunoască copilul şi personalitatea lui şi să răspundă individualizat nevoilor sale. Participarea la un program de educaţie parentală nu trebuie etichetatǎ ca o lipsă a abilitǎţilor parentale, ci trebuie privită ca un lucru realizat din dorinţa de îmbunătăţire şi dezvoltare a competenţelor parentale. Pentru înscrieri sau detalii suplimentare vă puteți adresa Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Dizabilități Vrancea- D.G.A.S.P.C. Vrancea, cu sediul în Focșani, str. Cuza Vodă, nr. 52, telefon 0237.626.766. Accesul este gratuit în lumita locurilor disponibile. (Sursa: DGASPC Vrancea)