IPJ Vrancea: concurs pentru șefia Serviciului Economic

0

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea organizează concurs pentru ocuparea postului de șef al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice. În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele condiţii:
– să fie ofițeri de poliție cu următoarea pregătire de bază:
– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”:
studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta /echivalenta intr-unul din domeniile: stiinte economice si management (specializarile economie, economia agroalimentară si a mediului, economia comertului, turismului si serviciilor, contabilitate,
finante si banci, management, relatii economice internationale), drept/științe juridice;
– pentru cei care au absolvit studii universitare în sistemul Bologna: studii universitare de
licenţă ciclul I de studii universitare în următoarele domenii de licenţă: drept, economie,
contabilitate, finanţe, economie şi afaceri internaţionale,administrarea afacerilor management, informaţii şi ordine publică( ordine şi siguranţă publică).
• să aibă următoarea pregătire de specialitate :
– cursuri de masterat sau post-universitare într-unul din domeniile: juridic, economic sau
management;
– îndeplinesc cerinţele specifice din fişa postului nr. 142865 din 14.12.2018 :
* să aibă gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
* să deţină/ să obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivelul „strict secret”;
* să deţină/ să obţină aviz de numire în structurile poliției judiciare;
* să deţină permis de conducere auto minimum categoria ,,B,,;
* să aibă minimum 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs;
* să aibă o vechime în muncă de minimum 7 ani, din care in M.A.I. de minimum 7 ani;            – să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
– să aibă o vechime în specialitatea structurii de minimum 3 ani (conform ghidului specialităților asimilate – anexa la Nota-Raport nr. 61394 din 18.10.2018);
– să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau
faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
– să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
– să fie declaraţi apt medical şi psihologic.

Dosarele candidaților se depun până pe data de 7 ianuarie 2019, iar concursul, constând într-un interviu, va avea loc pe data de 30 ianuarie, la sediul IPJ Vrancea. Mai multe detalii găsiți pe site-ul IPJ Vrancea. În acest moment, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice este condus, prin împuternicire, de comisarul șef Daniel Mălureanu. Acesta deține și postul de șef al Biroului de investigații complexe din cadrul SICE, funcție obținută în urma concursului desfășurat în luna septembrie a.c.