IPJ Vrancea angajează personal din sursă externă

0

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, strada Cezar Bolliac, numărul 12, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui post de personal contractual – muncitor calificat IV – mecanic auto (cod COR 723103) .

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale prevăzute de H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice:

a) să fie absolvenţi de școală profesionala sau școală de arte și meserii sau liceu sau scoală de maiștri sau cursuri de calificare profesională acreditate de Ministerul Educației Naționale într-unul (una) din profilulurile /specializările : mecanic auto/electromecanic auto/reparator-întreținere parte mecanică autoturisme/tehnician auto ;

b) să dețină/să obțină autorizație/certificat pentru accesul la informații clasificate din clasa secrete de stat, nivelul ,, secret de serviciu “

c) să aibă o vechime în muncă de minimum 2 ani ;

d) să aibă o vechime în specialitate de minimum 2 ani ;

e) să fie apti medical;

f) să fie apţi din punct de vedere psihologic .

Dosarul de candidat se va depune la sediul instituţiei până la data de 26.01.2018, inclusiv.

Selecţia dosarelor de concurs se va realiza în perioada 26.02.2018 – 27.02.2018 .

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta în susţinerea următoarelor probe:
1. Proba scrisă 02.03.2018, ora 10:00;
2. Interviu 07.03.2018, ora 10:00;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea , telefon 0237/207114 interior 20114 de luni până vineri între orele 08:00-16:00 sau de pe https://vn.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în municipiul Focsani, Cezar Bolliac, nr. 12, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui post de personal contractual – magaziner (cod COR 432102 ).

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale prevăzute de H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice:
a) să fie absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat într-unul(una) din profilurile/specializările : economic/contabilitate/finante/statistică/comert/informatică ;
b) să dețină/să obțină autorizație/certificat pentru accesul la informații clasificate din clasa secrete de stat, nivelul ,, secret de serviciu “ ;
c) să fie apți medical;
d) să fie apţi din punct de vedere psihologic .

Dosarul de candidat se va depune la sediul instituţiei până la data de 26.01.2018, inclusiv.

Selecţia dosarelor de concurs se va realiza în perioada 26.02.2018 – 27.02.2018 .

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta în susţinerea următoarelor probe:
1. Proba scrisă 02.03.2018, ora 10:00;
2. Interviu 07.03.2018, ora 10:00;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea , telefon 0237/207114 interior 20114 de luni până vineri între orele 08:00-16:00 sau de pe https://vn.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs