FOTO Hală de vinuri și apartament, scoase la vânzare de fiscul din Panciu

0

În data de 17.07.2017 ora 1000, Serviciul fiscal orăşenesc Panciu scoate la vânzare prin licitaţie publică  o hală de vinuri şi un apartament cu trei camere, bunuri proprietate a debitorilor supuşi executării silite.

Bunurile scoase la licitaţie au următoarele preţuri de pornire a licitaţiei fără TVA:

 • Hală vinuri -160.414 lei;
 • Apartament 3 camere -143.919 lei .

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, respectiv 14 iulie 2017 ora 1400 următoarele documente:

 1. a) oferta de cumpărare;
 2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie. Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
 3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
 5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
 8. h) cererea de înscriere privind bunurile pentru care participă la licitaţie;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care se certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

            Relaţii suplimentare privind bunurile scoase la licitaţie pot fi obţinute atât de la sediu Serviciului Fiscal orăşenesc Panciu cât şi telefonic la următoarele numere: 0237/275.633 şi 0730.616.352

SURSA: Administrația Finațelor Publice