Firmele din Adjud pot lua la muncă zilieri din rândul persoanelor care primesc ajutor social

0

Potrivit modificărilor aduse Legii nr. 416/18.07.2001 privind venitul minim garantat prin Legea nr.192/19.07.2018 și valorificarea forței de muncă locale, persoanele juridice adjudene pot contracta zilieri dintre persoanele beneficiare de ajutor social, cu precizarea că modificările legislative prevăd și remunerarea zilierilor pentru activitatea desfășurată. Plata muncii prestate, norma de lucru precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între agentul economic şi zilier, în condiţiile Legii nr. 52/15.04.2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional.

Contractarea zilierilor poate fi solicitată în scris, prin depunerea unei cereri la Direcția de Asistență Socială Adjud, din str. Stadionului nr. 2, sau prin transmiterea unui e-mail pe adresa dasadjud@primariaadjud.roCererea trebuie să conțină următoarele informații:

  • numele agentului economic
  • munca ce urmează a fi prestată de zilieri
  • numărul de lucrători solicitați
  • perioada de desfășurare a activității respective

Termenul de depunere a cererilor este data de 20 a fiecărei luni pentru activitățile prevăzute în luna următoare. Solicitările vor fi soluționate în funcție de aptitudinile persoanelor ce beneficiază de ajutor social. Solicitările de muncă în folosul comunității vor avea prioritate în soluționarea cererilor. Conform ultimelor modificări legislative beneficiarii de ajutor social vor pierde acest drept în situația în care refuză 2 oferte de muncă sezonieră. Beneficiul financiar se va sista începând cu luna următoare constatării refuzului și sprijinul va putea fi solicitat din nou abia după o perioadă de 12 luni.                                                                                      La 1 noiembrie 2018, în evidențele Direcției de Asistență Socială Adjud erau înregistrate 116 persoane beneficiare de ajutor social și apte de muncă. (sursa: Primăria Adjud)