Facilități pentru persoanele fizice din Panciu care au întârzieri la plata dărilor

0

În perioada 1 noiembrie — 15 decembrie 2017, Primăria Oraşului Panciu va acorda unele facilităţi fiscale constând în scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată datorate bugetului local de către persoane fizice de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Panciu.

Aceste scutiri au ca bază legală art. 185 alin (1) lit b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, corelate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Panciu Nr. 143/26 octombrie 2017 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligatiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către contribuabili – persoane fizice din orașul Panciu.

„Procedura se aplică în perioada 01.11.2017 – 15.12.2017, scutirea operând asupra majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 01.10.2017 și achitate integral până la data de 15.12.2017. Pentru a beneficia de aceste scutiri, contribuabilii – persoane fizice trebuie să achite toate obligaţiile fiscale restante”, precizează primarul Iulian Nica.

Pentru a beneficia de facilităţile menţionate, cei interesaţi trebuie să depună o cerere în acest sens, însoţite de actele justificative, la Primăria Oraşului Panciu.

Biroul de Presă al Primăriei Orașului Panciu