Două posturi de consilier, scoase la concurs de Primăria Adjud

0

Primăria Municipiului Adjud, cu sediul în str. Stadionului nr. 2, Adjud, organizează concurs conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

  1. Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului comunicare și protecția datelor cu caracter personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Adjud.
  2. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului administrație publică locală – Compartiment juridic, legalitate și contencios administrativ al aparatului de specialitate al primarului municipiului Adjud.

Dosarele de candidatură se depun până la data de 3 ianuarie 2019, iar proba scrisă a concursului va avea loc în data de 17 ianuarie, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Adjud. Interviul va avea loc la o dată ce va avea loc în funcție de evoluția probei scrise. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Primăriei Municipiului Adjud.