Două posturi de consilier, scoase la concurs de Prefectura Vrancea

0

Instituţia Prefectului – Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție, vacante: consilier, gradul profesional asistent, la Compartimentul financiar-contabilitate, și consilier, gradul profesional superior – Compartimentul situații de urgență, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice din cadrul Serviciului afaceri europene, relații internaționale și servicii publice deconcentrate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de consilier asistent sunt:

  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  • vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 martie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 09 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de consilier superior, condiţiile specifice necesare sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 martie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 10 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului – Județul Vrancea, B-dul. Dimitrie Cantemir nr. 1, Focșani, telefon 0237/234.000, interior 29056 sau 0784.471.625, e-mail resurseumane@prefecturavrancea.ro.