DGASPC construiește locuințe protejate și centre de zi la Măicănești și Cîmpineanca

0

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea va demara în perioada următoare investiții în valoare de 3.434.087 prin înființarea a 7 locuințe protejate și 2 centre de zi. Proiectul ”Înființarea de servicii sociale de Tip Centre de Zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituțiile de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” a fost admis la finanțare și se află în faza de contractare. Programul de interes în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, are ca scop dezvoltarea de servicii sociale care să conducă la participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în societate.

Serviciile sociale nou înființate vor fi amplasate în  comunitățile din Măicănești, respectiv 4 locuințe protejate și 1 centru de zi, cu o valoare totală a investiției de 1.829.255, și Cîmpineanca, respectiv 3 locuințe protejate și 1 centru de zi, cu o valoare totală a investiției de 1.604.832. Acestea vor fi administrate din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea.

De serviciile centrelor de zi, în cadrul cărora se vor derula activități de pregătire pentru viață independentă, activități de abilitare și reabilitare, consiliere vocațională, terapie ocupațională, sprijin în vederea integrării pe piața muncii, activități de socializare etc., vor putea beneficia atât persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate, cât și cele din comunitate, sprijinind astfel depășirea situațiilor de dificultate cu care se confruntă familiile persoanelor cu dizabilități. (Sursa: DGASPC Vrancea)