Cum se poate obține ajutorul de încălzire pentru iarna 2018-2019

0

Cererile/declarațiile pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri se depun împreună cu actele privind componența familiei și veniturile realizate de către persoana singură/familia, începând cu 08.10.2018, în intervalul orar 8.00-15.00 la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară, din Str. Cuza Vodă nr. 43.

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate, mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani), terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală, depozite bancare de peste 3.000 lei etc. (Primăria Focșani)