Consiliul Județean caută informatician

0

Consiliul Județean Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției  publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul resurse umane şi informatizare din cadrul Direcţiei economice şi informatizare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă informatică, domeniul de licenţă informatică sau ramura de ştiinţă matematică, domeniul de licenţă matematică, specializarea matematică informatică. Dosarele candidaților se depun până pe data de 31 decembrie a.c. Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Vrancea din Focșani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, cam. 303, telefon 0372/372.426.