Concurs pentru 4 posturi la Corpul de Control al primarului Cristi Misăilă

0
Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1 – inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment control servicii Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ramura de știință – Științe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
2 – inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment control fiscal înlesnire – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – Științe economice.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
3 – inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment control fiscal înlesnire – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – Științe economice.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

4 – inspector clasa I gradul profesional superior la Compartiment guvernanță corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, mediu – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
– cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursurile/examenele se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani. Data organizării concursurilor/examenelor este de 01 noiembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă, data și ora interviurilor vor fi comunicate ulterior. În cadrul concursurilor/examenelor se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC – nivel mediu în data de 01 noiembrie 2017, ora 9.00. (sursa: Primăria Municipiului Focșani)