Concurs la Primăria Odobești pentru ocuparea unui post de inginer specialist în cadastru

0

Primăria Oraşului Odobeşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Investiţii şi Urbanism. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie geodezică, specializarea măsurători terestre și cadastru;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 16 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Odobeşti, cu sediul în Str. Libertăţii nr, 113, judeţul Vrancea, telefon 0237.675.224 sau 0237.676.590, interior 221, e-mail primariaodobesti@yahoo.com.