Comunicat de presă – Înființare și dotare centru fitness

0

 

 

 

 

Comunicat de presă

                                                                                                                  25.06.2018

Înființare și dotare centru fitness

S.C. CHIPAN NATURA S.R.L.   derulează   în  perioada  01.01.2017  –  31.08.2019  proiectul “Înființare și dotare centru fitness”  finanțat  în  cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 2-Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice  a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi,  inclusiv prin incubatoare de afaceri, prin contractul de finanțare nr.1828/17.04.2018, cod MySMIS 108277.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității S.C. CHIPAN NATURA S.R.L. prin înființarea și dotarea la standarde europene a unui centru de fitness în Municipiul Focșani, Județul Vrancea.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

– construirea unui centru de fitness, cu 40 de locuri într-o perioadă de 16 luni;

– crearea a 5 locuri de muncă într-un centru de fitness;

– dotarea cu echipamente specifice pentru întreținere corporală unui centru de fitness.

Valoarea totală  a  proiectului  este  de 1,167,433.61 lei, din care 893,097.00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

S.C. CHIPAN NATURA S.R.L.

tel: 0732442220

e-mail: pusk84@yahoo.co.uk

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020