Ce trebuie să faceţi pentru a vi se restitui taxa de poluare auto

0

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că în Monitorul Oficial nr. 644/07.08.2017 a fost publicată OUG 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Potrivit actului normativ aprobat contribuabilii care au achitat :

  • taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 2141-2143 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
  • taxa pe poluare pentru autovehicule prevăzută de OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea 140/2011,
  • taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevăzute de Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare şi
  • timbrul de mediu pentru autovehicule prevăzut de OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 37/2014

şi care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe pot solicita restituirea acestora, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii prin cerere adresată organului fiscal central. (modelul de cerere va fi abrobat prin ordin comun de ministrul mediului şi ministrul finanţelor în termen de 15 zile de la data întrării în vigoare a actului normativ ).

Dreptul contribuabililor de a cere restutuirea se naşte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îndiferent de momentul perceperii taxei, iar cererile de restituire se depun sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

La cererea de restituire se anexează:

  • documentul doveditor al plăţii taxei în original sau copie;
  • copia cărţii de identitate a vehicolului.
  • copia certificatului de înmatriculare.

Restituirea sumelor se realizează în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent  potrivit prevederilor Legii 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

  • în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  • în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019 pentru timbrul de mediu.

Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de zile de la data întrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Sumele rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maxim un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Dobânzile datorate contribuabillor se calculează şi se plătesc de către organele competente pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor şi data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotărâri judecătoreşti definitive.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul mediului şi ministrul finanţelor aprobă prin ordin comun normele metodologice de aplicare a acesteia.

Compartiment comunicare