Ce mașini vinde la licitație fiscul din Adjud de Sfântul Dumitru

0

În data de 26 octombrie 2016 la sediul Serviciului Municipal Adjud sunt scoase la licitaţie următoarele bunuri:

 • autoutilitară furgon MAN din 2003 la preţul de pornire a licitaţiei de 26.193 lei (preţul este redus cu 25% faţă de preţul de evaluare);
 • autovehicul mixt Dacia 1307 din 2004 la preţul de pornire a licitaţiei de 3702 lei (preţul este redus cu 25% faţă de preţul de evaluare);
 • dulap frigorific la preţul de pornire a licitaţiei de 983 lei (preţul este redus cu 50% faţă de preţul de evaluare);
 • vitrină frigorifică la preţul de pornire a licitaţiei de 1.208 lei (preţul este redus cu 50% faţă de preţul de evaluare);
 • grapă disc la preţul de pornire a licitaţiei de 310 lei (preţul este redus cu 50% faţă de preţul de evaluare);
 • componente utilaje dezmembrate (fierăstraie mecanice, masă circular, tractoare, troliu, ifron) la preţul de pornire a licitaţiei de 6.740 lei (preţul este redus cu 50% faţă de preţul de evaluare).

De la începutul anului 2016, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea a instituit un număr de 89 sechestre bunuri mobile şi imobile cu o valoare de 7,99 milioane lei. Valoarea creanţelor stinse prin valorificarea bunurilor sechestrate a fost în primele 9 luni de 0,50 milioane lei.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că una dintre metodele de valorificare a bunurilor sechestrate este vânzarea acestora la licitaţie.

În conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală licitaţia se ţine la locul unde se află bunurile sechestrate sau la locul stabilit de organul de executare silită, după caz.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

 1. a) oferta de cumpărare;
 2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie;
 3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
 5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport.

Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau transmise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.

Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică.

Important! Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană interpusă.

Preţul de pornire a licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima licitaţie, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.

Licitaţia începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior celui prevăzut mai sus, iar în caz contrar începe de la acest din urmă preţ.

Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preţ, dar nu mai puţin decât preţul de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitaţie, comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puţin preţul de pornire a licitaţiei.

În situaţia în care nici la a treia licitaţie nu se vinde bunul se organizează o nouă licitaţie. în acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta este inferior preţului de pornire a licitaţiei.

      Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului. în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal de licitaţie, organul fiscal restituie taxa de participare participanţilor care au depus oferte de cumpărare şi care nu au fost declaraţi adjudecatari, iar în cazul adjudecării, taxa se reţine în contul preţului. Taxa de participare nu se restituie ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum şi adjudecatarului care nu a plătit preţul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat, cu excepţia cazului în care executarea silită este organizată de organul fiscal local, caz în care taxa de participare se face venit la bugetul local.

 Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii pot constitui şi garanţii, în condiţiile legii, sub forma scrisorii de garanţie.

Biroul comunicare şi servicii interne