Ce activități pot presta zilierii

0

Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanță de urgență, includerea a încă nouă activități și domenii pe lista celor în care se poate presta muncă necalificată, în vederea asigurării unui cadru normativ coerent şi unitar care să faciliteze accesul persoanelor care desfăşoară activităţi sezoniere, sporadice sau accidentale pe piaţa muncii. Documentul urmărește, în același timp, asigurarea protecției zilierilor, scăderea birocrației și simplificarea procedurilor administrative de înregistrare a acestora. Astfel, potrivit  actului normativ, zilierii pot desfăşura pentru un beneficiar exclusiv activităţi necalificate, cu caracter ocazional, și pot fi angajați și în următoarele domenii de activitate:

– activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;                          – publicitate – grupa 731;                                                                                                      – activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;                                                                                                      – creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;            – activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;                             – activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;                                                          – restaurante – clasa 5610;                                                                                                 – baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;                                                  – activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

În prezent, zilierii pot lucra, ocazional, doar în agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01, silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02 și pescuit şi acvacultură – diviziunea 03.

Ordonanța de urgență mai stabilește că niciun zilier nu poate lucra pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia celor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol. În cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii. (sursa: Ministerul Muncii)