Care este prețul mediu în 2017 la grâu, porumb și floarea soarelui la stabilirea venitului anual din arendă

0

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că pentru anul 2017 la stabilirea venitului anual din arendă în care modalitatea de plată este prevăzută în natură preţul mediu va fi de :

  • 0,58 lei/kg grâu
  • 0,55 lei/kg porumb
  • 1,20 lei/kg floarea soarelui

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 200/27 decembrie 2016.

Important! În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arenda se exprimă în natură, plata se stabileşte într-o cantitate determinată de produse agricole, indiferent de culturile înfiinţate. 

Biroul comunicare şi servicii interne