Când pot fi înscriși copiii în clasa pregătitoare

0
Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, urmează să publice ordinul privind calendarul înscrierii micuților în clasa pregătitoare, anul școlar 2019-2020. Părinții copiilor cu vârsta de 6 ani pot face acest lucru atât online cât și la sediul unității de învățământ. Iată care va fi calendarul:
A. Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2019:

– 25 februarie – Circumscripțiile școlare și numărul de clase pregătitoare organizate de fiecare școală sunt publicate la sediile școlilor și pe site-urile inspectoratelor școlare județene.
Evaluarea dezvoltării psihosomatice – școlile și grădinițele afișează programul evaluării.
Criteriile specifice de departajare a elevilor care nu fac parte din circumscripția școlară – sunt afișate de toate școlile.
Școlile afișează programul de completare a cererilor-tip de înscriere în învățământul primar.

– 26 februarie – 9 martie: Ziua porților deschise – toate școlile organizează o perioadă în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot să viziteze spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot discuta cu învățătoarele.

– 25 februarie – 22 martie: Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care nu împlinesc 6 ani la data începerii școlii.

– 4 martie – 22 martie: Părinții completează, online sau la școala la care vor să își înscrie copiii, cererile-tip de înscriere. Tot acum părinții fac și validarea cererilor-tip de înscriere la școală, zilnic, în intervalul orar 8:00-18:00 (luni-vineri).

– 28 martie: Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

– 29 martie: Afișarea în școli și pe site-ul inspectoratului școlar a copiilor înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

B. A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2019:

– 1 aprilie: Afișarea la sediul școlilor și pe site-ul inspectoratului școlar a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

– 2 aprilie – 8 aprilie: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul școlii aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

– 11 aprilie: Afișarea la fiecare școală a listelor finale cu copiii înscriși în clasa pregătitoare.

– 12 aprilie – 19 aprilie: Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar.