APIA așteaptă fermierii cu documentele necesare pentru mai multe tipuri de subvenții și finanțări

0

Mai multe activități care vizează relația dintre fermieri și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură au demarat pe 1 martie. În primul rând, este vorba de Campania de primire a Cererilor Unice de Plată pentru anul 2019. Fermierii pot depune până la data de 15 mai 2019, la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrul Municipiului Bucureşti, o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă aceştia utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe! Cererile se vor depune la Centrele județene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol.
În Campania 2019, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind
aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se face în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic. Același principiu se aplică și pentru fermierii, crescători de animale, care vor completa Cererea unică de plată – declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul APIA, în aplicația dedicată sectorului zootehnic.

De astăzi, rentierii agricoli își pot depune documentele (în original) pentru pentru obţinerea vizei aferente anului 2018 (termen limită 31 august a.c.), personal ori prin mandatar/ curator/ tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureştil:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original,
numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un
reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările
ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor
Codului civil. Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.

Totodată, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că se depun Cereri de
sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor – sesiunea 2- 2019, conform anunțului de lansare publicat pe site-ul www.apia.org.ro. Pentru acordarea sprijinului în cadrul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, solicitantul depune o cerere de sprijin – Anexa 1 din Ghidul solicitantului; cererea de sprijin se depune online, în aplicația electronică M15, se tipărește, se semnează și se depune împreună cu documentele aferente, la CJ APIA sau Centrul Municipiului Bucureşti al APIA. În cazuri excepționale, cererea de sprijin se poate depune doar pe suport de hârtie împreună cu documentele aferente. (sursa: APIA)