Angajatorii din domeniul construcțiilor, verificați de inspectorii de muncă

0

În perioada iunie-octombrie 2019, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea  vor desfăşura acţiuni de control, grupul țintă fiind reprezentat de către angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor – cod CAEN 41, 42 şi 43 cu capital de stat, privat și mixt.

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un domeniu important al politicii Uniunii Europene și are ca scop protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea la locurile de muncă și crearea unui climat de muncă optim. Inspecţia Muncii a desfăşurat, în anul 2018, o campanie privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor. Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2018 au fost următoarele:

 • Neinformarea lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora despre riscurile profesionale;
 • Neîntocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;
 • Neasigurarea condiţiilor pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvata în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru specifice locului de muncă şi postului său:
 1. la angajare;
 2. la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
 3. c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
 4. la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
 5. la executarea unor lucrări speciale.

Instruirea prevăzută la aliniatul precedent trebuie să fie:

 1. adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;
 2. periodică şi ori de câte ori este necesar.

>            Lipsa programelor de instruire – testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;

>          Lipsa fişei de aptitudine completată de medicul de medicina muncii.

Urmare a analizării rezultatelor campaniei realizate în anul 2018, s-a decis efectuarea unei campanii naţionale privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălţime la nivel naţional în domeniul construcţiilor, în perioada 2019-2020 .

Obiectivele acţiunii sunt:

 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime;
 • Încurajarea unei abordări participative prin implicarea principalilor actori din domeniul construcţiilor implicaţi în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale,aplicabile în domeniul construcţiilor;
 • Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Sursa: Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea