Amenzi de circa 200.000 de lei în luna decembrie date unităților din industria alimentară

0
În cursul lunii decembrie 2016 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi pe domenii de activitate, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, depozitarea de seminţe, legume şi fructe. Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii. În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 8.010 controale, în urma cărora au fost acordate 118 de amenzi în valoare de 197.120 de lei.
Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost cele privind:
– nerespectarea regulilor de igienă (depozitare, pereţi, spaţii, echipamente, infiltraţii, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, acţiuni DDD, paleţi, becuri, plase protecţie, chiuvete, recipienţi deşeuri);
– documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, lipsa HACCP);
– etichetare, buletine analiză şi ambalare;
– documente şi trasabilitate;
– personalul – lipsă fişe de aptitudini, echipament de protecţie, stare de sănătate neatestată, instruiri;
– lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
– mijloace auto neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate sancțiuni contravenționale și câtorva societăți comerciale din județul Vrancea. Numai în ultimele zile ale anului trecut, inspectorii DSVSA Vrancea a dat o amendă de 10.000 de lei unei societăți comerciale pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a produselor alimentare precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru,  de ambalare și etichetare necorespunzătoare. Inspectorii DSVSA Vrancea au mai constatat probleme de trasabilitate a produselor alimentare precum și lipsa condiţiilor privind manipularea igienică a produselor alimentare. De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă şi probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Sursa: Serviciul Comunicare al ANSVSA