30 mai 2019 este termenul limită pentru depunerea situaţiilor financiare pe anul 2018

0

Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European  au obligaţia ca până joi, 30 mai 2019, să depună situaţiile financiare pe anul 2018. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Agenţiei Naţionale de Administare Fiscale la adresa :

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii .

Entităţile menţionate pot depune situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată,  sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fişier de tip PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de prevederile legislative în vigoare  scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă. (Compartiment comunicare, AJFP Vrancea)