27 martie – termen pentru plata obligațiilor fiscale

0
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că, luni, 27 martie 2017  constituie termen  pentru:
– Plata obligaţiilor fiscale cu termen de declarare şi de plată  27 martie  2017 aşa cum sunt evidenţiate în declaraţiile fiscale depuse de contribuabili.
–  Plata impozitului pe profit aferent anului 2016
Ä  Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă în cazul plătitorilor următoarelor venituri:
§  din drepturi de proprietate intelectuală;
§  din premii şi jocuri de noroc;
§  obţinute de nerezidenţi;
§  din alte surse 
 Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I 2017 în cazul contribuabililor persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit.
   Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2017 în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veniturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură
  Plata taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor în cazul contribuabililor organizatori de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot – machine
 
Biroul comunicare şi servicii interne al AJFP Vrancea